להגביל את הערבון המוגבל בחברות בע"מ

להגביל את הערבון המוגבל בחברות בע"מ

בימים בהם טייקונים מחזיקים בנכסים מרובים ומגוונים שממומנים בעיקרם מכספי ציבור, ובעת משבר בוחרים לאיים בגלגול תוצאות המשבר ותוצאות ניהולם (יש להזכיר) לפתחו