המדריך לחברות בקשיים

המדריך לחברות בקשיים

חברות בקשיים. הקפאת הליכים, תוכנית הבראה, פירוק מפעיל? – מדריך מונחים כגון "הקפאת הליכים" "פירוק חברה" "כינוס נכסים" הינם מונחים משפטיים המופיעים לא אחת בעיתונות,

עסק בקשיים: איך נזהה עסק או חברה בקשיים

עסק בקשיים: איך נזהה עסק או חברה בקשיים

סטייה במועדי תשלום, שינויים בזהות הגורם המטפל בחובות לספקים והערמת קשיים על התשלום הם כמה מהמאפיינים של עסק בקשיים. כיצד נזהה עסק בקשיים

על הבראת חברות והקפאת הליכים

על הבראת חברות והקפאת הליכים

"חדלות פירעון" מוגדרת כמצב שבו אין די בנכסיה הנזילים של החברה כדי לכסות על חובותיה. למעשה, במצב כזה, בו ברור כי אין בקופת